top of page
Construction Project
Installation Project
Construction Project
Clean Room Project
Construction Project

'ในวงการอุตสาหกรรมปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจะใช้มืออาชีพเข้ามาให้บริการด้านคำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา และจำหน่ายเครื่องจักรกลที่มีความสำคัญต่อสายงานการผลิต ซึ่งต้องการเสถียรภาพอย่างสูง และด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีของบริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัดเราเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลงานที่เป็นที่เป็นพึงพอใจตลอดไป'

Our Services

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)
ระบบห้องปฎิบัติการ (Clean Room System)
ระบบดับเพลิง (Fire Alarm System)
ออกแบบ และ รับเหมา ( Design and Contractor)
bottom of page