top of page

ประวัติความเป็นมา

 

            บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งดำเนินงานมาจาก ห้างหุ้นส่วน ออนลี่ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 สถานที่ตั้งเลขที่ 138/4 อ่อนนุช ซอย 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพ 10250 ได้ดำเนินงานประเภท งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบงานดับเพลิง ติดตั้งเครื่องจักรกล จากผลงานที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย เช่น ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร สำนักงานต่าง ๆ

 

           

 

 

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ทางห้างฯ ได้ดำเนินการขยายงานโดยเพิ่ม สำนักงานขึ้นอีก 1 แห่ง ณ สถานที่ตั้งเลขที่ 138/1 อ่อนนุช ซอย 10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าในปี พ.ศ. 2540 ทางห้างฯได้จัดซื้อสำนักงานแห่งใหม่ ณ สถานที่ตั้ง เลขที่ 303/27 หมู่ 10 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250 เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ และ จัดเก็บอุปกรณ์ อะไหล่ และสินค้าต่างๆ เพื่อสำรองใช้ไว้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการอย่างเร่งด่วนและ

ome_edited.png

            ในปี พ.ศ.2545 ทางห้างฯ ได้จัดทำการจัดตั้งขยายงานเป็นรูปแบบของ บริษัทจำกัด โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด (ONLY-M ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนและได้จัดเพิ่มวิศวกร บุคลากรที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในศักยภาพของทาง บริษัท ฯ ที่ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

logo ome นก.png

 

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ทางบริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายงานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการจัดตั้งสำนักงานและอาคารเก็บสินค้าเครื่องมือ ณ สถานที่ตั้งเลขที่ 41/2 ตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 ให้เป็นที่ทำการสำนักงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกแห่งหนึ่ง

Screenshot 2567-05-11 at 22.31.15.png

 

             และใน พ.ศ. 2551 ทางบริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสร้างอาคารสำนักใหญ่แห่งใหม่ ณ สถานที่ตั้งเลขที่ 339 ถนน คุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่และเป็นสถานที่เก็บสินค้าเครื่องมือและกระจายสินค้าและอุปกรณ์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อต้องการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อย่างรวดเร็ว

และในปี พ.ศ. 2562 บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้รับการรับรองการทำงานมาตรฐารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท GCL จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านมาตรฐานการทำงานและคุณภาพของชิ้นงานที่บริษัทได้ทำการผลิตและให้บริการแก่ลูกค้า

 

โดยได้รับการรับรองในขอบเขตการทำงานบริการด้าน

ระบบประบอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อลม ระบบห้องคลีนรูม ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

            ทาง บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากผลงานที่ยาวนานกว่า 30  ปี ที่ได้ผลิตผลงานมากมายหลายโครงการ จะเป็นที่ประจักษ์และมั่นใจในการตัดสินใจในโครงการของท่านตลอดไป . . .

 

OUR VISION

บริษัท ออนลี่เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด คือการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านวิศวกรรม

การติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศและดับเพลิง

ด้วยคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

OUR MISSIONS

บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด คือเพื่อที่จะ . . .

  • พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อสำหรับรองรับแนวโน้มของลูกค้าในอนาตค อย่างต่อเนื่อง

  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และองค์กรภาครัฐฯ

  • ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า อย่างสุจริตและเป็นธรรม

  • สนับสนุนและปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าอย่างเคร่งครัด

  • ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นสู่ระบบบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้ . . .

“มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า อย่างสุจริตและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง”

bottom of page