ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

14102011462_edited
09112011837_edited
09112011834_edited
Untitled_edited
2_edited
1_edited

ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)

SANY1554_edited
SANY1541_edited
SANY1536_edited
SANY1547_edited
HPIM0072_edited
SANY1558_edited
SANY1568_edited
SANY1570_edited
SANY1574_edited
SANY1555_edited

ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)

Fire Alarm
Fire Hoses
fire sprinkler
Fire Extinguisher

ระบบห้องปฎิบัติการ (Clean Room System)

HPIM0788_edited
HPIM0786_edited
HPIM0761_edited
HPIM0774_edited
HPIM0777_edited
HPIM0784_edited
HPIM0775_edited
HPIM0781_edited